Pa fusnesau Cymraeg fydd yn mynychu WOMEX eleni?

Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru sy'n gyfrifol am ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru.

Cyswllt:
Antony Owen-Hicks, Swyddog Datblygu
F: +44 (0) 7964 688 860
E: antony.owen-hicks@celf.cymru
G: www.celf.cymru

Cerdd Cymru
Mae Cerdd Cymru yn bartneriaeth a reolir gan Gyngor Celfyddydau Cymru/Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a sefydlwyd gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Gweithia gyda cherddorion a'r sector cerddorol ehangach yng Nghymru i ddatblygu cyfleoedd rhyngwladol.

Cyswllt:
Becci Scotcher, Rheolwr Prosiect
F: +44 (0) 7940 059 690
E: becci@lifemedicine.co.uk
G: www.cerddcymru.co.uk

Colin Bass
Cynhyrchydd recordiau, cerddor, rheolwr stiwdio a pheiriannydd sain yn Stiwdio Wild End yn y Gogledd.

Cyswllt:
Colin Bass, Cynhyrchydd Recordiau
F: +44 (0) 7522 442 493
E: mail@colinbass.com
G: www.colinbass.com

FOCUS Wales
Mae'n ŵyl aml-leoliad yn Wrecsam a gynhelir bob gwanwyn sy'n dangos talent newydd o Gymru i'r diwydiant cerdd.

Cyswllt:
Neal Thompson, Cydsefydlwyd
F: + 44 (0) 7854 294 144
E: neal@focuswales.com
G: www.focuswales.com


Neuadd Ogwen
Wedi ei hadnewyddu yn 2014, sicrhawyd fod y Neuadd yn lleoliad a ellir cynnal ystod eang o ddigwyddiadau - boed yn gerddorol, gymdeithasol, gelfyddydol neu theatr. Rydym yn fwyaf adnabyddus am gynnal digwyddiadau cerddorol lleol a rhyngwladol. Drwy ein rhaglen gerddorol amrywiol, ceisiwn ddarparu ystod eang o ddigwyddiadau i sicrhau fod pob carfan o'r gymdeithas yn elwa. Yn ogystal â llwyfannu cyngherddau gydag artistiaid lleol, Cymraeg a Prydeinig rydym yn falch o’n llwyddiannau gyda chynnal nosweithiau cyffroes gydag artistiaid rhyngwladol gan gynnwys yn ddiweddar gyda Orcheste de Mangelepa (Congo), Snowboy a Moon Hooch (UD).

Cyswllt:
Dillwyn Llwyd, Rheolwr
F: +44 (0) 1248 605 388
E: post@neuaddogwen.com
G: www.neuaddogwen.com

Theatr Mwldan
Sefydlwyd yn 1983 yn Aberteifi, mae'n ganolfan gelfyddydol amlblatfform, sinema a lleoliad cynhyrchu.

Cyswllt:
Dilwyn Davies, Prif Weithredwr
F: +44 (0) 7815 135 225
E: dilwyn@mwldan.co.uk
G: www.mwldan.co.uk

Tamsin Davies, Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu
+44 (0) 7891 252 043
tamsin@mwldan.co.uk
www.mwldan.co.uk

Neuadd Les – Ystradgynlais

Mae’r Neuadd Les – Ystradgynlais yn ganolfan y celfyddydau a chymunedol, gyda cherddoriaeth, perfformiadau theatr byw, sinema rheolaidd, sgrinio ffilmiau arbenigol a digwyddiadau cymunedol wythnosol.

Cyswllt:
Wynne Roberts, Cyfarwyddwr
F: +(0) 1639 843 163
E: Wynne.Roberts@thewelfare.co.uk
G: www.thewelfare.co.uk

Trac
Mae trac yn sefydliad i ddatblygu celfyddydau perfformio, traddodiadol Cymru.

Cyswllt:
Danny Kilbride, Cyfarwyddwr
F: +44 (0) 7879 032 130
E: cyfarwyddydd@trac-cymru.org
G: www.trac.cymru

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
Cefnogant artistiaid o Gymru i weithio'n rhyngwladol ac maent yn fan cyswllt yng Nghymru i artistiaid rhyngwladol. Lletywyr Womex 13 Caerdydd.

Cyswllt:
Eluned Haf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
F: +44 (0) 7814 645 811
E: eluned.haf@wai.org.uk
G: www.wai.org.uk

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Pa fusnesau Cymraeg fydd yn mynychu WOMEX eleni?

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni