SXSW 2017

Beth yw SXSW?

Cerddoriaeth SXSW - 13-19 Mawrth| SXSW Rhyngweithiol - 10-14 Mawrth | Ffilmiau SXSW - 10-18 Mawrth

Mae Cynadleddau a Gwyliau SXSW yn cynnig cydgyfeiriant unigryw o gerddoriaeth wreiddiol, ffilmiau annibynnol, a thechnolegau sy’n dod i’r amlwg. Mae SXSW, sy’n meithrin twf creadigol a phroffesiynol fel ei gilydd, yn sicr yn brif gyrchfan i rai sydd eisiau darganfod mwy, a bydd yn cynnwys mwy na 18,200 o gynrychiolwyr cerddoriaeth, a mwy na 2,200 o fandiau yn perfformio o 55 o wledydd, a hynny ar fwy na 100 o lwyfannau.

Yn ystod y dydd, bydd rhai sydd wedi cofrestru i ddod i’r gynhadledd yn trafod busnes yn Sioe Fasnach SXSW yng Nghanolfan Gonfensiwn Austin ac yn mwynhau agenda llawn o drafodaethau panel cynhwysfawr a heriol lle ceir cannoedd o siaradwyr rhyngwladol bwysig. Yn 2013 llwyddodd SXSW Rhyngweithiol i ddenu mwy na 31,600 o gynrychiolwyr a denodd Ffilmiau SXSW fwy na 16,200 o gynrychiolwyr, ac, o ganlyniad, mae’r ddau bellach yn cael eu hystyried yn ddigwyddiadau yr un mor bwysig gan y sectorau ffilmiau rhyngwladol a rhyngweithiol. Mae diwydiant cerddoriaeth Prydain yn cymryd rhan yng Ngherddoriaeth SXSW i rwydweithio, i godi proffil y sefydliadau y maent yn eu cynrychioli ymysg pobl ddylanwadol yn y Unol Daleithiau ac i ddefnyddio SXSW i hysbysebu ac i farchnata eu gwaith.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

SXSW 2017

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni