Pa fusnesau yng Nghymru sy’n mynychu SXSW eleni?

CERDD CYMRU

Cerdd Cymru Rheolir Cerdd Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru/Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a chefnogir y sefydliad gan Lywodraeth Cymru. Gweithia gyda cherddorion a'r sector cerddorol ehangach yng Nghymru i ddatblygu cyfleoedd rhyngwladol.

Cerdd cymru logo

Cyswllt:
Becci Scotcher, rheolwr prosiect
Ffôn: +44 (0)7964 688802
E-bost: becci@lifemedicine.co.uk
Gwefan: www.cerddcymru.com

Gŵyl y Llais
Canolfan Mileniwm Cymru sy’n cynhyrchu Gŵyl y Llais sy’n ŵyl gelfyddydol ryngwladol yng Nghaerdydd.

Uchelgais yr ŵyl yw comisiynu gwaith newydd a chydweithiadau arbennig ym maes cerddoriaeth gyfoes a chlasurol, opera, theatr, y gair llafar, sgyrsiau a’r celfyddydau gweledol. Ei nod yw cyflwyno’r artistiaid a’r bandiau mwyaf cyffrous ar deithiau hyrwyddo albwm ac o amgylch gwyliau’r haf gyda’r bwriad o ysbrydoli’r artistiaid a’r gynulleidfa fel ei gilydd. Grymusa’r rhaglen ddysgu creadigol bobl ifainc i ddod o hyd i’w llais creadigol a chael y cyfle i ymgysylltu ag artistiaid.

Mae tîm yr ŵyl yn gyfarwydd â phob twll a chornel o Gaerdydd a gwyddant am ei lleoedd unigryw. Yn 2016 cyflwynodd yr ŵyl waith ar y stryd, yn y gadeirlan, mewn emporiwm hynafol, mewn fflat foethus ar lan y môr, mewn theatr Fictoraidd ac mewn lleoliadau cerddorol hen a newydd.

Gwyl y Llais

Cyswllt:
Rachel Kinchin, Marchnata a Chyfathrebu
Ffôn: + 44 (0) 7769 290369
E-bost: rachel.kinchin@festivalofvoice.wales
Gwefan: gwylyllais.cymru

Focus Wales

Mae'n ŵyl aml-leoliad yn Wrecsam a gynhelir bob gwanwyn sy'n dangos talent newydd o Gymru i'r diwydiant cerdd. Eleni bydd y seithfed ŵyl a groesawa saith mil o bobl i'r dref, gan adeiladu ar record fynychu'r llynedd gydag arlwy lawn o ddigwyddiadau i'r penwythnos. Yn ystod yr ŵyl nid oes lle yn y byd sy'n debyg i Wrecsam, gan gynnig dros ddau gan fand mewn gwahanol leoedd ac ugain llwyfan heb sôn am y sesiynau diwydiant rhyngweithiol, y comedi, y celfyddydau a'r sgriniadau. Digwydd Canolbwynt Cymru 2017 dros benwythnos 11-13 Mai. Tocynnau a gwybodaeth: www.focuswales.com

Focus Wales

Cyswllt:
Andy Jones, Cydsefydlwyd
Ffôn: +44 (0) 7789977277
E-bost: andy@focuswales.com

Neal Thompson, Cydsefydlwyd
Ffôn: + 44 (0) 7854294144
E-bost: neal@focuswales.com
Gwefan: www.focuswales.com

Listen To This LLP
Sefydlwyd y cwmni cerddoriaeth Prydeinig hwn yn 2009 ac mae ganddo gyrraedd byd-eang. Cynigiwn reolaeth i artistiaid a gwasanaethau teithiau, ymgynghori am reoli, cysylltiadau cyhoeddus ym myd cerddoriaeth a bod yn asiantaeth archebu.

Listen to This

Cyswllt:
Grant Tilbury
Ffôn: +44 (0) 7977453686
E-bost: grant@lttmusicmanagement.com

Charlotte Final
Ffôn: +44 (0) 7974937861
E-bost: charl@lttmusicmanagement.com
Gwefan: lttmusicmanagement.com


Llywodraeth Cymru
Cynnig Llywodraeth Cymru ystod eang o arian i fusnesau creadigol yng Nghymru neu i'r rhai sydd am wneud busnes yma, gan gynnwys ariannu cynhyrchu, cyllid busnes, datblygu digidol ac Ewrop Greadigol. Mae Llywodraeth Cymru yn rhan o'r British Music Embassy ers dros ddeng mlynedd.

WG_logo_landscape_mono%5B1%

Cyswllt:
Jon Walters, Dirprwy Bennaeth Gogledd America
E-bost: Jon.Walters@Gov.Wales

Erica Stephens, Uwch Cynrychiolydd, De-ddwyrain yr UDA
E-bost: Erica.Stevens@Gov.Wales

Bethan Davies, Rheolwr Materion Allanol, Gogledd America
E-bost: bethan.davies@gov.wales

Ffôn: +44 (0)3000 6 03000
E-bost: creativeindustries@wales.gsi.gov.uk
Gwefan: wales.gov.uk

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Pa fusnesau yng Nghymru sy’n mynychu SXSW eleni?

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni