Sweet Baboo

Sweet Baboo
Bywgraffiad
Yn wreiddiol o gefn gwlad Gogledd Cymru, mae Sweet Baboo, a adwaenir hefyd fel Stephen Black, yn ganwr idiosyncratig penderfynol a chanddo glust i glywed alaw fywiog a dawn gelfydd i gyfansoddi geiriau – o’r doniol a thywyll hyd at dynerwch ingol, o’r rhodresgar a sionc hyd at yr hyfryd hunan-fychanol. Cafodd ei bedwaredd LP a’r record gyntaf a ryddhaodd gan Moshi Moshi Records ‘Ships’ dderbyniad addawol yn 2013. Ar ôl ei daith gyntaf erioed fel prif artist yn y DU, ymddangosodd mewn gwyliau drwy gydol yr haf, gan gynnwys Glastonbury, Latitude, Gŵyl Rhif 6 a Gŵyl yn Ddyn Gwyrdd. Cafodd y senglau o’r albym ‘Let’s Go Swimming Wild,’ ‘If I Died…’ a ‘C’Mon Lets Mosh’ i gyd eu chwarae ar BBC 6 Music. Ar ôl cael ei enwebu am yr eildro ar gyfer Gwobr Gerddoriaeth Gymreig gyda 'Ships' aeth Sweet Baboo ar daith arall o amgylch y DU ddiwedd 2013, a fyddai’n cyd-daro â rhyddhau ei EP 10 trac newydd ‘Motorhome Songs’.
Mae’r parodrwydd hwn i weithio’n anarferol o galed hyd yn oed yn fwy trawiadol os ydych yn ystyried sawl gwaith mae Stephen wedi bod yn cydweithio â cherddorion eraill dros y blynyddoedd, gan chwarae gyda rhai fel Gruff Rhys (Super Furry Animals), Cate Le Bon, Euros Childs a’r Slow Club.
Ar hyn o bryd mae Sweet Baboo yn y stiwdio yn gweithio ar albym newydd cyn anelu am SXSW yn fuan yn 2014

Sioeau SXSW:
Tuesday, Mawrth 11 @ 8.00yh:
Huw Stephens (BBC Radio 1) & UK Trade & Investment present, British Music Embassy, Latitude 30, 512 San Jacinto Blvd. Austin, Texas.

Dydd Sadwrn, Mawrth 15 @ 1.20yh: British Music @ SXSW, British Music Embassy, Latitude 30, 512 San Jacinto Blvd. Austin, Texas.

Dydd Sadwrn, Mawrth 15 @ 4.00yh: Music For Listeners Showcase at El Sapo 1900, Manor Road, Austin, Texas.

Cysylltwch â:
Sweet Baboo: sweetbaboo@sweetbaboo.co.uk
Rheolwyr: pete@moshimoshimusic.com
Live: liam@itb.co.uk
Moshi Moshi Records: moshimoshimusic.com
Shape Records: contact@shaperecords.co.uk

Gyda chymorth:
WAI_WG_ACW

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Sweet Baboo

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni