Mike Peters and The Alarm

mike peters
Bywgraffiad
"Will Never Die" – Dyma dri gair grymus o ‘Sixty Eight Guns’, sengl fytholwyrdd Mike Peters and The Alarm ym 1983, uwchganolbwynt ‘Declaration’, albym y band a fu’n llwyddiant rhyngwladol ac sy’n dathlu ei phen-blwydd yn 30 oed yn 2014.

Bydd sioe unigryw band un dyn yr ‘Alarm’, sef y prif ganwr / y cyfansoddwr caneuon Mike Peters yn cyflwyno’r albym mewn lleoliad cyfoes gyda pherfformiad, storïau a delweddau i danlinellu’r dylanwad a gafodd yr albym hon ar y degawd a’i creodd, a’i pherthnasedd parhaus, wrth i Mike Peters parhau i ymladd ei frwydr bersonol yn erbyn canser gyda Love Hope Strength Foundation ‘Saving lives – One Concert At A Time’.

Ar ôl cael ei rhyddhau ym mis Chwefror 1984, dechreuodd Declaration fel rhif 6 yn siartiau’r DU, gan ennill statws record aur cyn cyrraedd y ‘top 40’ yn UDA. Roedd sain yr Alarm yn cael ei bweru gan gitârs electro-acoustig unigryw na welodd neb mo’u tebyg o’r blaen, gan symbylu Rolling Stone Magazine i ysgrifennu "Un o’r bandiau byw newydd gorau…, ac maen nhw wedi rhoi llawer o’r pŵer yna yn eu halbym gyntaf".

Roedd yr albym ei hun yn gyfuniad arloesol o bync protest, gwerin, americana a roc stadiwm yn ôl disgrifiad yr adolygwr Americanaidd, Jim Connely, yn Dead Air Diary y 1984au "Tra bo llawer o fandiau wedi ceisio cyfuno’r 60au a’r 70au, nid oes yr un ohonynt wedi bod mor llwyddiannus â’r Alarm. Yn gerddorol, eu cyfrinach yw bod dylanwad cerddoriaeth Punk arnynt a honno yn cael ei thymheru â sain acwstig gan, ar yr un pryd osgoi’r llipryneiddiwch a gysylltir fel arfer â cherddoriaeth werin. O ran y geiriau, mae hyn yn gweithio oherwydd maent yn osgoi nihiliaeth Punk ac yn canolbwyntio fwy ar wleidyddiaeth bersonol bositif. Dyma rock and roll ar ei orau un ac mae U2, R.E.M. a’r gweddill yn mynd i orfod gweithio’n galed iawn i ragori arno".

Yn 2014, 30 mlynedd ar ôl i’r albym wreiddiol ddod allan a gwneud Mike Peters a’r Alarm yn fydenwog, mae Mike yn parhau i herio’r un gynulleidfa drwy ymestyn allan ei gerddoriaeth a’i weithredoedd elusennol, a thrwy hynny, yn llythrennol, fyw’r geiriau ar ddechrau albym Declaration - ‘Take this song of freedom, put it on and arm yourself for the fight, our hearts must have the courage to keep on marching on and on".]

Ffurfiodd Mike Peters (a orchfygodd ganser ddwywaith), yr Alarm ym 1981, a chael llwyddiant am y tro cyntaf yn fuan wedyn gyda senglau ‘clasurol’ fel ‘The Stand’, 'Strength' a ‘Rain In The Summertime’. Mae 15 o’i senglau wedi llwyddo yn y Top 40 yn y DU ac mae wedi gwerthu mwy na 5 miliwn o albymau yn rhyngwladol, a hefyd mae wedi canu gyda rhai o berfformwyr mwyaf hanes megis Bob Dylan, Neil Young a Bono.

Drwy ei elusen Love Hope Strength mae Mike wedi trefnu ac wedi cymryd rhan yn rhai o gyngherddau ucha’r byd, gan berfformio ar uchder o 18,500 troedfedd ar Fynydd Everest (2007), Uhuru Peak ar Fydydd Kilimanjaro (2009), Mynydd Fuji yn Japan yn 2010 a’r 'Cyngerdd Uchaf ym Mhrydain' ar gopa Ben Nevis yn yr Alban.

Ym 1992, Mike Peters a’r Alarm oedd un o’r bandiau cyntaf i gael gwefan iddynt eu hunain ar y rhyngrwyd (www.thealarm.com) ac yn yr un flwyddyn, sefyldwyd The Gathering, sef y digwyddiad 'Alarm' blynyddol a drefnir gan Mike Peters yng Ngogledd Cymru, sydd, erbyn hyn yn denu cefnogwyr o bedwar ban byd.

Ym 1996, siglwyd byd Mike Peters pan ganfuwyd ei fod yn dioddef o Non Hodgkins Lymphoma tra oedd ar daith yn y DU. Gan wrthod triniaeth gonfensiynol, aeth Mike Peters yn hytrach i weld iachawr trwy ffydd, ac ar ôl iddo glywed fod ‘gwyrdd’ yn lliw pwerus yn ei fywyd, dechreuodd wisgo dillad ymladd gwyrdd ar y llwyfan bob dydd wrth deithio’n helaeth iawn drwy Ewrop a’r UDA nes, o’r diwedd, iddo gael gwellhad dros dro.

Yn 2004, rhyddhaodd yr Alarm eu sengl gyntaf am y tro cyntaf ers blynyddoedd, sef yr enwog '45 R.P.M.’ Rhyddhawyd y trac yn y DU dan y ffugenw 'The Poppy Fields' a mynd i ‘r siartiau i rif 27, gan ddod ar unwaith yn destun stori newyddion ryngwladol. Canolbwynt y cynnwrf oedd y ffaith fod yr Alarm wedi cuddio pwy oeddynt rhag y cyfryngau, ac yn lle hynny, roedd grŵp o gerddorion 18 oed yn ymddangos yn y fideo.

Cafodd '45 R.P.M.' ei chwarae ledled y DU a’i hyrwyddo fel cân gyntaf band newydd sbon gan droellwyr disgiau a beirniaid nad oeddynt yn amau dim o gwbl. Dim ond pan gyrhaeddodd y gân y siartiau y datgelodd yr Alarm pwy oedd yn canu 'The Poppy Fields' mewn gwirionedd, a thrwy hynny greu storm o ddamcaniaethu ymhlith y cyfryngau yn rhyngwladol, a’r band yn cael sylw ar CBS News yn America gyda Dan Rather. A’r stori hon a ysbrydolodd 'Vinyl', ffilm (a ryddhawyd yn ddiweddar yn 2013), gyda Phil Daniels (Quadrophenia) a Keith Allen (Trainspotting) ac a enillodd wobr am ei thrac sain, a recordiwyd gan Mike Peters a’r Alarm.

Yn 2006, daeth y cyfnod tywyllaf eto i fywyd Mike Peters, pan ddatgelwyd, rai dyddiau cyn rhyddhau’r gân oedd yn dilyn '45 R.P.M.' ('Superchannel'a fyddai’n glanio yn rhif 28 yn y siartiau), ei fod yn dioddef o Lewcemia Lymffosytig Cronig. Ac unwaith eto, drwy gyfnod o chwe mis o gemotherapi caled, parhaodd Mike i chwarae ac i berfformio gymaint ag y gallai, ac ymddangos ar lwyfannau, a hynny bob tro yn ei ddillad milwrol ‘gwyrdd’ a dechrau’r camau cyntaf i greu’r sefydliad Love Hope Strength drwy arwain llu o gefnogwyr yr Alarm i gopa’r Wyddfa i godi arian i’r ganolfan ganser leol yng Ngogledd Cymru a oedd wedi helpu Mike i wella. Ym mis Hydref 2007 cafodd rhaglen ddogfen ddadlennol a threiddgar ei darlledu gan y BBC yn croniclo stori llawn ysbrydoliaeth Mike Peters.

Yn 2010, derbyniodd Mike yr her o ganu gyda Big Country a chymryd lle ei hen gyfaill, Stuart Adamson, a fu farw mor drasig yn 2001. Cyfarfu Mike a Stuart tra oeddynt yn rhannu llwyfan ag U2 yn Hammersmith Palais ym 1983 ac roeddent wedi canu gyda’i gilydd yn sioe olaf un Big Country yn Glasgow Barrowlands, yn yr Alban yn 2000. Mae’r ffaith fod Mike wedi ymuno â’r band wedi cael cymeradwyaeth o bob cyfeiriad, ac yn arbennig oherwydd y parch a’r urddas a ddaeth i sefyllfa dra argyfyngus.

Yn 2013, bu Mike yn teithio gyda The Alarm a Big Country, gan ryddhau albymau ar yr un pryd. Dim rhyfedd fod Mike yn cael ei alw’n aml gan ei ffrindiau a’i gefnogwyr fel y 'dyn sy’n gweithio galetaf ym myd roc' ac mae’n parhau i deimlo'r un mor angerddol ag erioed ynglŷn â’i gerddoriaeth, Cymru, a’i elusen Love Hope Strength www.lovehopestrength.org

Pan ganfu Mike fod ganddo ganser am y tro cyntaf ym 1995, nid oedd rhoi’r gorau i gerddoriaeth yn opsiwn, ac erbyn heddiw mae wedi cael saib arall rhag y Lewcemia ac mae’n dal i osod heriau iddo ef ei hun a’i gynulleidfa drwy gerddoriaeth a thrwy ei waith elusennol. I ddefnyddio’i eiriau ef ei hun, sy’n deitl un o’i ganeuon "Never give up without a fight".

Sioeau SXSW:
Wednesday, March 12 @ 10.00yh: Elysium, 705 Red River St

Cysylltwch â:
alarmcalling@mac.com

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Mike Peters and The Alarm

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni