Artistiaid yng Nghymru

Artistiaid Cymraeg yn argymell eu hoff cerddorion

Mae cerddoriaeth yn enaid cenedl Cymru. Byddai'n amhosibl dychmygu Cymru heb ganeuon na chantorion, heb draddodiad yr Eisteddfod na'i chorau.

Mae’r rhestrau chwarae hyn o artistiaid wedi eu cynllunio i annog cynulleidfaoedd rhyngwladol i ymgysylltu â’n cerddorion, ac i’ch denu i ddarganfod talentau Cymru drwy argymhellion ein Diwydiant, a cherddorion sefydledig a rhai addawol sy’n dod i’r amlwg.

Er mwyn gweld rhestr o artistiaid cerddoriaeth fyd yng Nghymru, ewch yma i'w ddarllen.

Er mwyn gweld ein rhestrau chwarae o’r diwydiant cerddoriaeth Gymreig a ddewiswyd yn ofalus, ewch yma.

Cysylltiadau Defnyddiol Eraill:

Fel rhan o’i gyfres o gyfeiriaduron y celfyddydau, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi casglu Cyfeirlyfr Cerddoriaeth Byd o Gymru. Am wybodaeth pellach cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma os gwelwch yn dda i weld cyfeiriadur chwiliadwy o fentrau cerddoriaeth gan y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig.

Am wybodaeth ynglŷn a Tŷ Cerdd, "siop un stop" sy’n darparu gwybodaeth defnyddiol, ymarferol a pherthnasol ar gyfer cerddorion a mudiadau yng Nghymru, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Artistiaid yng Nghymru

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni