Maddie Jones

Yn dod o De Cymru, mae Maddie Jones yn ganwr ac ysgrifenyddes ifanc sydd wedi bod yn creu cerddoriaeth am amser hir. Yn ymwybodol o fod yn swil o un fath o gerddoriaeth, cafwyd ei dylanwadu gan gerddoriaeth gwerin, roc i fywyd ei hun, mae ei cherddoriaeth yn eclectig a cyferbyniol yn ei hun. Mae Maddie wedi gadael ôl ar fywyd cerddoriaeth byw yng Nghaerdydd, Bryste a Llundain gan berfformio yn Ronnie Scotts’, Colston Halls’ H Bar ac yn ddiweddar, yn cynhalio Stephen Fretwell yn Clwb Ifor Bach yng Nghaerdydd. Mae ei deunydd recordio erbyn hyn ar gael ar ei wefan iTunes ac Amazon ac ar hyn o bryd y mae’n gweithio ar record newydd arbrofol, gyda’r canwyr cynhaliol sydd wedi uno gyda’i ar sioeau byw, yn cael ei adnabod fel ‘The Men’.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Maddie Jones

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni