Georgia Ruth Williams

Cafodd Georgia ei magu’n ddwyieithog yn Aberystwyth, Cymru. Mae ei llais hudolus wedi denu cymariaethau ffafriol â phêr-gantorion gwerin lleddf diwedd y 60au. Y brif ysbrydoliaeth y tu ôl i’w dull hynod o ganu’r delyn oedd perfformiadau Bert Jansch a Meic Stevens ar y gitâr, a’r adfywiad gwerin yn hytrach na’r dull clasurol a ddysgodd fel plentyn.

Mae hi wedi perfformio yn Glastonbury, Gŵyl Green Man, SWN ac mewn nifer o wyliau eraill ac wedi cael ei dethol fel yr ‘MPFree of the day’ ar Sioe Frecwast 6 Music. Disgrifiodd Adam Walton o BBC Radio Wales hi fel "un o’r doniau mwyaf aruthrol erioed ar yr awyr" a dywedodd Huw Stephens bod ei EP ‘I'n Luna’ (a ryddhawyd ar finyl 10 modfedd cyfyngedig yn 2012) yn ‘lesmeiriol’ ar ei sioe ar Radio 1. ’

Ym mis Mai, rhyddhaodd ei halbwm cyntaf - Week of Pines - ar Gwymon Records. Mae’r record, a gafodd ei recordio a’i gynhyrchu gan David Wrench yn stiwdios Bryn Derwen yn Eryri dros gyfnod o chwe diwrnod fis Awst diwethaf, yn cynnwys aelodau o’r band gwlad-gwerin blaenllaw Cowbois Rhos Botwnnog, a chyfraniad arbennig iawn gan Lleuwen Steffan. O sŵn motoric y trac teitl, i’r trefniannau llinynnol mwy tywyll yn null Eno, ac o lawenydd y sianti Gymreig gydag organ gyrs gwichlyd, i’r baledi gwerin fwy hiraethus: dyma gasgliad o ganeuon amrywiol a chyfareddol.

Mae Georgia’n chwarae ym mand Richard James yn gyson ac yn perfformio ynghyd â’r cyn-aelod o Gorky’s yn ei brosiect newydd, Pen Pastwn. Bydd yn ymddangos ar albwm nesaf y Guillemots hefyd, ar ôl recordio darnau ar ei gyfer yn haf 2012. Mae’n cyflwyno sioe gerddoriaeth wythnosol ar BBC Radio Cymru hefyd.

Yn Chwefror 2013, teithiodd Georgia i Kolkata gyda Chyngor Prydain i gydweithio â cherddorion Indiaidd ar gyfer cyfnod preswyl y ‘Cenhedloedd Gwerin’. Yn fuan wedyn, teithiodd i Toronto i berfformio yn y Gyngres Werin.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Georgia Ruth Williams

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni