Elinor Bennett

Mae Elinor Bennet wedi bod yn flaenllaw yn y byd o berfformio cerddoriaeth ac mae wedi bod yn dysgu am flynyddoedd maeth. Yn gynnar yn ei gyrfa, chwaraeodd Elinor gyda’r Cerddorfeydd Prydeinig fwyaf, yn enwedig y London Symphony Orhcestra, y Philharmonia and English Orchestra. Mi fydd Elinor n rhoi cyngherddau, adroddiadau a Dosbarthiadau dros y byd eang, gan hefyd creu nifer o recordiau.

Yn serth mewn traddodiadau Cymraeg, trodd Elinor ei llaw at sefydlu Canolfan Gerdd William Mathias fel ei Cyfarwyddwr Artistig hyd at 2008. Bu Elinor yn Athro Ymweld o’r Delyn yn yr Academi Brenhinol o Cerddoriaeth, a’r Guildhall School of Music, yn Llundain.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Elinor Bennett

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni