Bethan Nia

Astudiodd Bethan yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a gweithiodd yn helaeth fel actores mewn theatrau ac ar raglenni teledu cyfrwng Cymraeg cyn penderfynu ar ddilyn gyrfa fel telynores a chantores lawn amser. Mae hyn wedi arwain at nifer o gyfleoedd anhygoel ac anturus.

Caneuon yn ymwneud â chariad, colled, gobaith a hiraeth. Mae trefniannau ffres a gwreiddiol Bethan o ganeuon Cymraeg traddodiadol wedi swyno cynulleidfaoedd o bob cwr. Mae ei menter ddiweddar i ysgrifennu caneuon wedi creu cyfuniad prydferth a deinamig o’r traddodiadol a’r modern gan gynnwys y delyn Geltaidd, llais a rhythm.

Yn 2008, enillodd Bethan y wobr Danny Kyle chwenychedig yn ystod gŵyl Celtic Connections – yr unig gerddor o Gymru i ennill y wobr! Ers hynny, mae wedi perfformio yn ystod nifer o wyliau yn cynnwys seremoni agoriadol Gŵyl Lorient Inter-Celtic, Llydaw ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen lle y perfformiodd gerbron cynulleidfa o filoedd o bobl.

Yn dilyn cwrdd â Michael Eavis, trefnydd gŵyl Glastonbury, ar hap gofynnwyd i Bethan berfformio yn ystod agoriad Neuadd Pentref Pilton gan greu digon o argraff ar Mr Eavis iddo ofyn iddi berfformio yn ystod Gŵyl Glastonbury ddwy flynedd yn olynol.

Mae’r cyngherddau yn cynnwys perfformio â Heather Jones a Frank Hennessy a chefnogi Julie Fowlis, Malinky, Marie Ni Chathasaigh, Ffynnon a Bella Hardy. Mae’r cydweithrediadau yn cynnwys Stacey Blythe, Helina Rees ac, yn fwy diweddar, deuawd â Gillian Stevens.

Mae cerddoriaeth Bethan wedi’i chwarae ar BBC Radio Wales, Radio Cymru a S4C. Yn ddiweddar, canodd y delyn â’r band sydd wedi ennill llawer o ganmoliaeth, 9bach ac, ar hyn o bryd, y mae’n gweithio ar ddeunydd ar gyfer ei halbwn nesaf.


Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Bethan Nia

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni