Hoff artistiaid Huw Stephens

Mae Huw Stephens yn cyflwyno Radio 1, BBC ar nos Fercher am hanner nos ac ar ddydd Sadwrn a dydd Sul rhwng 1pm a 4pm.

Daeth diddordeb ysol Huw mewn darganfod a hyrwyddo cerddoriaeth newydd i’r amlwg pan ymunodd â Radio 1 fel un o’i darlledwyr rhanbarthol ac yntau’n 17 oed i adlewyrchu’r sîn gerddorol yng Nghymru.

Bu Huw yn rhedeg ei label recordio ei hun ac mae’n ysgrifennu’n rheolaidd i amrywiaeth o gyhoeddiadau. Daeth yn ddarlledydd cenedlaethol ar Radio 1 fel prif gyflwynydd y rhaglen One Music yn 2005.

Mae Huw hefyd yn cynnal ei nosweithiau cerddoriaeth fyw ei hun yn Llundain, yn ogystal â chyflwyno podlediad wythnosol Radio 1 BBC Introducing; sef mwy o gyfleoedd i glywed y gerddoriaeth newydd y mae’n ei hybu. Mae ei raglenni wedi cael eu darlledu o South by South West yn Texas, Sonar yn Barcelona a Gŵyl y Dyn Gwyrdd yng Nghrughywel. Mae Huw wedi teithio i Reykjavik, Seland Newydd, Nashville, Los Angeles a Manceinion i ddarganfod ac adlewyrchu'r mathau newydd o gerddoriaeth yn y mannau hyn.

Enwebwyd Huw ddwywaith ar gyfer gwobr Bafta Cymru yn y categori ‘Y Cyflwynydd Gorau ar y Sgrîn’ am y rhaglen gerddoriaeth Bandit ar S4C. Mae hefyd yn cyflwyno rhaglen ddwywaith yr wythnos yn rheolaidd ar BBC Radio Cymru ac yn cyflwyno rhaglenni teledu ar BBC Wales.

Mae gan Huw hefyd ei ŵyl ei hun, sef gŵyl Sŵn yng Nghaerdydd, a gynhelir mewn canolfannau drwy’r brifddinas gyda hyrwyddwyr lleol a chyda’r bandiau newydd gorau yn perfformio.

Mae Huw yn brysur iawn yn gweithio fel Troellwr Disgiau ac yn arwain mewn gigs, clybiau a gwyliau, yn cynnwys cyflwyno llwyfan Radio 1 a’r prif lwyfan yng Ngŵyl Reading, yn ogystal â’i lwyfan ei hun yng Ngŵyl Latitude.

Hoff Restr Chwarae Huw Stephens

Deuawd cerddorol yw Llwybr Llaethog a oedd yn dathlu 25 mlynedd o gerddoriaeth yn 2012. Cafodd John Griffiths, sy’n dod yn wreiddiol o Flaenau Ffestiniog, ac sydd erbyn hyn yn byw yng Nghaerdydd, ei ysbrydoli gan daith i Efrog Newydd i ddechrau cyfansoddi hip hop yn Gymraeg. Roedd John Peel, y DJ chwedlonol yn un o gefnogwyr eu cyfuniad cerddorol dyfeisgar o hip dub reggae hop, ac maent yn parhau i feithrin talent newydd yng Nghymru, a newydd ryddhau albym newydd Curiad Calon.

Mae band rhagorol o’r enw Islet newydd ryddhau recordiau cyfareddol. Pan fyddant yn chwarae’n fyw, maent yn cael effaith drawiadol arnaf, a’r tro diwethaf imi eu gweld oedd yng ngŵyl Primavera yn Barcelona. Mae elfennau annisgwyl yn eu canu ac mae ganddynt ystod eang o syniadau sy’n gwneud y profiad o wrando ar eu recordiau yn un cyffrous. Dau frawd o Aberhonddu gychwynnodd y band, ac maent yn rhedeg eu label eu hunain, Shape Records, sydd wedi rhyddhau caneuon o safon gan Sweet Baboo a H Hawkline hefyd yn ddiweddar.

Mae Llio Rhydderch yn delynores yr wyf wedi bod yn ei hedmygu ers amser maith. Daw ei cherddoriaeth o fyd cerddorol na wn i ddim amdano ac nad wyf yn ei ddeall, ond mae mor wefreiddiol. Mae’n hudol ac arallfydol, ac mae ei halbymau diweddaraf wedi cael eu rhyddhau gan y label traddodiadol ac annibynnol Cymreig Fflach : Tradd.

Telynores arall a chanddi arddull cwbl wahanol yw Georgia Ruth Williams. Mae hi’n cyfansoddi caneuon onest, hyfryd a thyner, ac yn canu, er mai ei thelyn sy’n cael y lle blaenllaw. Mae ei EP diweddar ‘In Luna’ ar label ardderchog Gwymon yn bleser pur.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Hoff artistiaid Huw Stephens

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni