Hoff artistiaid Catrin Finch

Y delyn yw offeryn cenedlaethol Cymru. Mae mwy o delynorion yng Nghymru nag yn unrhyw le arall yn y byd. Mae telynorion yng Nghymru yn cael eu hysbrydoliaeth o draddodiadau Cymru a thu hwnt, fel y gwnaeth Llysgennad Cerdd Cymru : Music Wales, Catrin Finch. Adnabyddir Catrin fel "Brenhines y Delyn" a chafodd ei hysbrydoli i ganu'r delyn pan roedd yn 6 oed pan glywodd y delynores Sbaeneg, Marisa Robles, yn canu'r delyn mewn cyngerdd. Mae gyrfa Catrin yn rhyngwladol, ond mae hefyd wedi'i gwreiddio'n ddwfn yn nhraddodiadau cerddoriaeth Cymru.

Fel llysgennad Cerdd Cymru: Music Wales, Catrin oedd y cyntaf i enwebu rhestr o'i hoff gerddorion Cymreig...

"Mae gan gerddoriaeth rôl mor bwysig i'w chwarae yn niwylliannau a bywydau pawb. P'un a ydych yn hoffi gwrando ar gerddoriaeth glasurol, jazz, pop, reggae neu unrhyw arddull arall o gerddoriaeth, mae ganddi'r pŵer i greu hapusrwydd, tristwch ac archwilio pob math o emosiynau. Yma yng Nghymru, mae cerddoriaeth wedi chwarae rôl bwysig yn ein diwylliant, ein hiaith a'n treftadaeth, ac mae ein caneuon traddodiadol wedi cael eu trosglwyddo o un genhedlaeth i'r llall. Ar hyd y ffordd, maent wedi cael eu harchwilio drwy nifer o arddulliau gwahanol, gan bob math o gerddorion gwahanol, ond maent bob amser yn cadw un elfen gyffredin - Cymru a'r iaith Gymraeg."

Mae gan Gymru gyfoeth o gerddoriaeth a thalent. Fel Llysgennad Cerdd Cymru : Music Wales rwy'n eich annog i fwynhau y gerddoriaeth orau sydd gan Gymru i'w chynnig. Yn ystod y misoedd nesaf byddaf yn gwahodd rhai o'm cyd-gerddorion Cymreig i nodi eu hoff artistiaid sydd wedi eu hysbrydoli neu wedi dylanwadu arnynt, a byddant, yn eu tro yn rhannu rhestr o'u hoff gerddoriaeth gyda chi.

Hoff artistiaid Catrin Finch

Fy hoff lais, heb amheuaeth, yw ein seren ym myd opera, Bryn Terfel. Erbyn hyn, mae'n llysgennad go iawn i Gymru ar draws y byd, ac mae'n enghraifft wych o'r traddodiad canu rhyfeddol sydd gennym yn y wlad hon.

Mae'r pianydd Llyr Williams yn athrylith cerddorol. Mae ganddo'r gallu i'ch cludo i fyd gwahanol pan mae'n chwarae, rydych yn synnu a rhyfeddu ar ei dechneg gain a'i ddawn gerddorol wych.

O ran cerddoriaeth draddodiadol, Sian James yw'r gorau yn fy marn i. Dyna'r enghraifft o'r canu mwyaf prydferth y byddwch yn ei chlywed.

O ran cerddor jazz, rhaid i mi ddewis y pianydd ifancGwilym Simcock, sy'n brysur yn gwneud enw iddo'i hun ar draws y DU a thu hwnt.

Ym maes roc a phop, fy hoff unigolyn ar hyn o bryd yw'r artist Catrin Herbert. Efallai nad yw ei cherddoriaeth yn adnabyddus iawn ar hyn o bryd, ond gwyliwch y gofod hwn, mae'n sicr yn gwybod sut i gyfansoddi cân dda! Mae'n gwneud i mi hymian drwy'r dydd.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Hoff artistiaid Catrin Finch

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni