THE GENTLE GOOD (GARETH BONELLO)

The Gentle Good


The Gentle Good yw enw llwyfan Gareth Bonello, y canwr-gyfansoddwr o Gymro. Mae Gareth yn defnyddio iaith, barddoniaeth ac alawon ei wlad enedigol i greu cerddoriaeth werin fodern a phrydferth yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae Gareth Bonello (GB) wedi perfformio caneuon yn yr iaith Gymraeg yn SXSW a Gŵyl Smithsonian. Hefyd bu yn WOMEX. Bu’n siarad â ni (CC) am ei yrfa ryngwladol.

Cerdd Cymru : Music Wales (CC:MW): Sut dderbyniad ydych chi wedi bod yn ei gael gan gynulleidfaoedd wrth chwarae dramor mewn sioe arddangos?

Gareth Bonello (GB): Rydw i wedi cael derbyniad positif iawn bob amser i’m cerddoriaeth wrth berfformio dramor. Mae’n hawdd anghofio fod cynulleidfaoedd dramor yn anghyfarwydd efallai â’ch arddull o gerddoriaeth ac mae bob amser yn gyffrous canfod rhywbeth newydd.

CC:MW: Ydych chi’n gweithio gydag unrhyw reolwyr/labeli/asiantau ayb neu ydych chi’n eich rheoli eich hun?

GB: Rydw i’n fy rheoli fy hun ac yn gweithio mewn partneriaeth â Bubblewrap Records, cydweithfa o artistiaid wedi ei lleoli yng Nghaerdydd.

CC:MW: Oes ‘na unrhyw gyfleoedd arbennig wedi dod o berfformio mewn sioe arddangos?

GB: Rwyf wedi cael cynnig slotiau mewn gwyliau dramor o ganlyniad i fynd i sioe arddangos. Er enghraifft, mi wnes i chwarae yng Ngŵyl Gelfyddydol Ryngwladol Perth yn Awstralia eleni o ganlyniad i sgyrsiau a gefais yn Womex 2013.

Rydw i hefyd wedi cael gwaith rhyngwladol gyda sefydliadau fel PRSF a’r Cyngor Prydeinig diolch i gysylltiadau a wnaed a’u cynnal mewn digwyddiadau fel rhain.

Mae manteision eraill yn cynnwys amser ar y radio yn Ewrop a Gogledd America a pherthynas agosach â’r cyfryngau yn y DU.

CC:MW: Ydych chi erioed wedi cael cymorth gan sefydliadau yng Nghymru (ariannol neu arall) i’ch helpu gyda’ch uchelgais ryngwladol?

GB: Do, cefais gyfraniad tuag at y costau o fynychu SXSW. Rwyf hefyd wedi derbyn bwrsarïau gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i fynd i WOMEX ar ddau achlysur. Cefais arian gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru i fynd i Ŵyl Smithsonian yn 2009 a pherfformio yno mewn cydweithrediad â’r Cyngor Prydeinig i gymryd rhan mewn prosiectau cerddorol yn Tsieina, India ac Awstralia.

CC:MW: Pa mor bwysig oedd y ffair fasnach neu’r elfen o rwydweithio wrth fynychu digwyddiad rhyngwladol?

GB: Hynod o bwysig. Mae’n hawdd i fandiau anwybyddu’r rhan yma a dim ond mynd i berfformiadau ond mae’r ffair fasnach yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i sut mae’r diwydiant yn gweithredu. Hefyd, os ydych chi’n rheolwr i chi eich hun yna mae’n rhaid ichi wneud ymdrech i fynd allan a chyfarfod pobl, neu fel arall sut mae pobl yn mynd i gynnig unrhyw beth i chi?

CC:MW: Beth fyddai eich cyngor chi i unrhyw fand sy’n ystyried gwneud cais am chwarae mewn sioe arddangos ryngwladol?

GB: Dewiswch yr ŵyl sy’n addas ar gyfer eich math chi o gerddoriaeth. Gofalwch fod gennych ddigon o brofiad yn chwarae’n fyw a byddwch yn hyderus fod gennych set fyw ddifyr. Gofalwch fod eich holl gynnwys ar-lein yn ddiweddar ac o safon uchel. Mae’r bobl sy’n dewis y bandiau sy’n arddangos yn gorfod mynd drwy’r holl gamau hynny cyn dod i benderfyniad!

CC:MW: A phan fyddan nhw’n cyrraedd yno? Beth yw’r awgrym gorau ar gyfer chwarae mewn sioe arddangos?

GB: Mwynhewch y profiad! Mae’n debyg mai chwarae yw’r peth hawsaf yn y digwyddiadau hyn cyhyd â’ch bod yn gallu rheoli’r nerfau. Os byddwch yn mwynhau chwarae yna bydd hynny’n amlwg a bydd pobl yn eich cefnogi. Cofiwch gael taflenni/cardiau/cryno ddisgiau i’w dosbarthu hefyd - er mwyn targedu cymaint o bobl ag sydd bosibl.

www.thegentlegood.com
www.facebook.com/ghbonello


Ymunwch â’n rhestr bostio i gael diweddariadau ar gyfleoedd rhyngwladol ac ariannu.


Please note: opinions are those of the artists/representatives only and not necessarily of Cerdd Cymru : Music Wales.


Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

THE GENTLE GOOD (GARETH BONELLO)

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni