HOUDINI DAX - NH7

Houdini Dax


"Blurring the lines between art and populist, ‘The Dax’ have honed their own signature blend of rock n’ roll; three-buttoned punk-funk, rich in rawk and unapologetic in harmony" - This Is Now Agency.

Mae Grant Tilbury, y Rheolwr Artistiaid, yn myfyrio ar daith i India yn 2014 a sut y bu hyn o fantais i The Dax:

"Cafodd Houdini Dax wahoddiad gan OML (Only Much Louder) ym Mumbai i berfformio ym mhrif ŵyl gerddoriaeth "Indie" y wlad, sef NH7 Weekender. Mae digwyddiadau NH7 Weekender yn cael eu cynnal ym mis Tachwedd a Rhagfyr mewn sawl dinas yn India - yn 2014 cynhaliwyd gwyliau yn Kolkata, Pune, Bangaluru a New Delhi. Dyma gyfle cyntaf Houdini Dax i arddangos eu cerddoriaeth yn rhyngwladol.

Fel cwmni rheoli, ychydig o amser a gafodd Listen To This i lunio strategaeth ac i drefnu logisteg rhwng dyddiad y gwahoddiad a’r digwyddiad ei hun. Roedd y staff yn Cerdd Cymru / Celfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r PRSF yn hynod o ddefnyddiol wrth roi cynghorion ac arweiniad, gan gynnwys ceisiadau am VISA, cyngor ynghylch cyllid a chymorth ymarferol tra oeddynt yn India. Ni fyddai’r daith wedi bod yn bosibl heb eu cefnogaeth hwy.

Prif fanteision teithiau Houdini Dax yn India oedd bod hyn wedi agor marchnad newydd sbon i’r band (marchnad iach a lewyrchus am gerddoriaeth boblogaidd gyfoes o’r Gorllewin); creodd ‘buzz’ gwirioneddol yn ôl gartref gan ychwanegu at hanes y band a agorodd sawl drws yn y DU, gan gynnwys y ffaith bod y band yn cael ei fabwysiadau gan eu hasiant ‘byw’ - 'This Is Now Agency; a hefyd datblygodd y band yn gerddorol oherwydd mae teithio yn India wedi cael effaith greadigol wirioneddol ar y band.

Daxcrowd2


Wrth deithio dramor ac yn lleol, mae’n hanfodol cael strategaeth. Ychydig o wybodaeth oedd ar gael am farchnad gerddoriaeth India ac mae’n anodd dod o hyd i artistiaid sydd wedi teithio yno i ofyn am gynghorion.

Un peth sydd rhaid gofalu ei wneud yw gwneud eich gwaith ymchwil a chael syniad am y math o amcanion yr ydych yn dymuno eu cyflawni a chadw meddwl agored.

Bydd yr annisgwyl yn digwydd. Gyda Houdini Dax roedd gan ein strategaeth ddwy nod - y naill yn delio ag ennill cefnogwyr yn India er mwyn inni ymsefydlu yn y farchnad a gallu adeiladu ar hynny, a’r llall oedd ymgysylltu â’r diwydiant cerddoriaeth yn India drwy sefydlu partneriaethau lle gallem hyrwyddo’r band ar ôl i’r daith ddod i ben. Rhoddodd Celfyddydau Rhyngwladol Cymru enw person cyswllt inni a chawsom gyngor ganddo a chyda cymorth gwybodaeth rhywun oedd yn byw ac yn gweithio yn India buom yn canolbwyntio llawer ar yr agwedd ddigidol. Y bwriad oedd cysylltu â chefnogwyr o blith cynulleidfaoedd enfawr NH7 oedd wedi gweld eu perfformiad i gysylltu â’r band ar y cyfryngau cymdeithasol digidol.

Fel rheolwyr, yn ystod yr ymweliad, gwnaethom ymuno â dirprwyaeth taith fasnach Masnach a Buddsoddi y DU gan fynychu dwy gynhadledd ym Mumbai sef 'Mix Radio Connects' a ‘The Exchange’ a gynhaliwyd gan UKTI. Gwnaeth hyn hi’n bosibl inni lunio cysylltiadau â chynrychiolwyr o India ac addasu cerddoriaeth.

Conference


Ar y cyfan roedd y daith yn llwyddiant, ac o ganlyniad dyblodd y band nifer eu cefnogwyr gan lwyddo i gasglu nifer o brif erthyglau yn y wasg. Gwnaethom lwyddo hefyd i gwrdd â label o India o’r enw OK Listen, a ryddhaodd drac ecsliwsif yn India a’i berfformio am y tro cyntaf gan Rolling Stone Magazine India - http://bit.ly/1GsCVs6 "

www.houdinidax.com
facebook.com/houdini.dax


Ymunwch â’n rhestr bostio i gael diweddariadau ar gyfleoedd rhyngwladol ac ariannu.
Please note: opinions are those of the artists/representatives only and not necessarily of Cerdd Cymru : Music Wales.Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

HOUDINI DAX - NH7

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni