GULP

Gulp

Gulp yw Guto Pryce (Super Furry Animals) a Lindsey Leven, gyda Gid Goundrey ar y gitâr a Stuart Kidd ar y drymiau. Bas aneglur, lleisiau ‘dream-pop’, drymiau a synths acwstig ac electronig…

Meddai Lindsey o’r band:

"Roedd Gulp yn hynod o falch o gael y cyfle i chwarae yn SXSW yn Austin ym mis Mawrth 2014. Roedd chwarae o flaen cynulleidfa ryngwladol ar lwyfan y Llysgenhadaeth Brydeinig yn brofiad anhygoel. Hon oedd ein sioe gyntaf dramor ac roeddem yn pryderu sut ymateb fyddem ni’n ei gael, ond roedd yn hynod o brysur ac roedd pobl yn bloeddi ac yn dawnsio – allai pethau ddim fod wedi bod yn well mewn gwirionedd! Rydym yn hynod o ddiolchgar am y cymorth (ariannol) a gawsom gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru. Hebddynt ni fyddem ni wedi gallu mynd draw yno.

Rydym yn hynod o lwcus ein bod wedi gallu cael y cymorth angenrheidiol ar gyfer y digwyddiadau rhyngwladol hyn gan sefydliadau yma yng Nghymru.

Mae’n bwysig i ni fod ein cerddoriaeth yn cael ei chlywed yn rhyngwladol a bu SXSW yn gam i’r perwyl hwn. Pan oeddem ni yno cawsom gyfarfodydd llwyddiannus gyda labeli, hyrwyddwyr y wasg a’r radio ac arweiniodd un o’r cyfarfodydd hyn at ryddhau ein halbym gyntaf gan label yng Ngogledd America."

Pan ofynnwyd am rai o’u prif gynghorion, dyma oedd gan Gulp i’w ddweud:

"Teithia’n ysgafn!! Wrth fynd o un arddangosiad i’r llall byddwch yn cerdded llawer, ac yn y diwedd roeddem ni’n defnyddio’r bws lleol i fynd i sioeau arddangos! Petai gennym ormod o offer mi fyddai hynny wedi bod yn amhosibl felly roeddem yn cario cyn lleied o bethau ag oedd bosibl."

www.gulpgulp.co.uk
www.facebook.com/gulpmusic


Ymunwch â’n rhestr bostio i gael diweddariadau ar gyfleoedd rhyngwladol ac ariannu.


Please note: opinions are those of the artists/representatives only and not necessarily of Cerdd Cymru : Music Wales.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

GULP

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni