Patrick Rimes

Ffidil Pic

Ganed Patrick ym Methesda, Gogledd Cymru. Dechreuodd ei addysg gerddorol efo gwersi piano lleol gan Rhian Roberts a Sioned Webb. Derbyniodd wersi ffidil yn y dull glasurol yn ysgolion Llanllechid a Tryfan, ond cychwynodd hefyd fynychu gweithdai COTC (CLERA bellach, y gymdeithas offerynau traddodiadol Cymru) i ddysgu alawon traddodiadol. Cafodd ei ysbrydoli’n llwyr gan ei weithdy cyntaf (yn 9) oed gan Huw Roberts ym Mangor 2001, a daliodd i fynychu nifer fawr o weithdai a dosbarthiadau gan rhai o brif offerynwyr gwerin Cymru, yn ogystal a derbyn gwersi gan Glenys Jones, Jane Foad ac Edward Davies. Mae ganddo ddyled o ddiolch i’w rieni (ac hefyd i nifer o dafarndai Bangor) am ganiatau iddo fynychu’r sesiwnau alawon yno tra dal yn yr ysgol gynradd!

Bu’n fuddugol dwywaith yn olynnol yn y bencampwriaeth ffidil geltaidd ym Mhenfro, a derbynniodd y rhuban glas offerynol yn eisteddfod Mon am ei berfformiad yn y gystadleuaeth cerddoriaeth werin. Ers 2008 mae Patrick yn aelod o’r band llwyddianus Calan, wedi rhyddhau dwy CD ar label Sain, a teithio yng Nghymru a thramor - yn 2009 buasent yn fuddugol yn y gystadleuaeth bandiau ‘Loic Raison’ yng ngwyl Lorient, Llydaw.

Yn bresennol, mae Patrick ar ei bedwaredd flwyddyn o astudio cerdd ym mhrifysgol Leeds, ar ol dychwelyd o’r Janacek Akademie yn y Weriniaeth Siec. Mae’n astudio’r Fiola gyda Lucy Nolan, ac yn arwain cerddorfa symffoni’r brifysgol. Mae’n perfformio’n gyson o amgylch y DU ac yn rhyngwladol efo llawer o artistiaid gan gynnwys Calan, Cerys Matthews a Dawnswyr Nantgarw.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Patrick Rimes

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni