Ghazalaw

Ghazalaw WMC - credit Sukh & Mindy Photography

Y cynhyrchydd Donal Wheelan fu’n gyfrifol am gyflwyno Tauseef Akhtar, y canwr Mumbai Ghazal, i’r gantores a’r gyfansoddwraig o Gaerdydd, Gwyneth Glyn. Gyda chymorth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, daeth y ddau artist at ei gilydd i archwilio eu perthynas gerddorol. Ganed Ghazalaw dros gyfnod o chwe diwrnod yn Nhŷ Crwn Donal.

Ym mis Tachwedd 2012, teithiodd Gwyneth i Mumbai gyda’r delynores Gymreig Georgia Ruth Williams i ddatblygu’r caneuon ymhellach gyda Tauseef a cherddorion eraill ym Mumbai. Perfformiodd Ghazalaw ym Mumbai, yng Ngŵyl yr Anialdir, Delhi, ac yn y Gyfnewidfa Indiearth yn Chennai. Gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru, dychwelodd y cerddorion i’r Tŷ Crwn ym mis Ionawr 2013 i recordio albwm o ganeuon a gafodd groeso cynnes gan gynulleidfaoedd yn ystod perfformiad cyntaf Ghazalaw ym Mhrydain yn Neuadd Hoddinott, Canolfan Mileniwm Cymru.

Mae’r band wrthi’n cynnal trafodaethau gyda labeli blaenllaw yn India a Chymru mewn perthynas â rhyddhau eu halbwm cyntaf, Ghazalaw.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Ghazalaw

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni