Dawnswyr Bro Taf

Ffurfiwyd Dawnswyr Bro Taf ym 1980 o dan lygad meistrolgar Eirlys Britton. Y bwriad oedd adfywio’r traddodiad dawnsio gwerin yng nghymoedd y Taf a’r Rhondda. Maen nhw wedi tyfu i fod yn un o dimau dawnsio mwyaf a mwyaf llwyddiannus Cymru. Mae Bro Taf wedi bod yn fuddugol droeon yn yr Ŵyl Ryng-Geltaidd ac yn yr Ŵyl Gerdd Dant. Buont yn fuddugol yn y brif gystadleuaeth ddawns yr Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf yn Abergwaun ym 1986, ac maent wedi ennill y wobr 12 gwaith ers hynny – nhw yw’r grŵp dawns mwyaf llwyddiannus erioed yn hanes y Brifwyl.

Yn sgil eu llwyddiannau ym Mhrydain, cafodd y grŵp wahoddiad i gystadlu ym Mhencampwriaethau Dawnsio Gwerin y Byd a gynhelir bob yn ail flwyddyn yn Palma, Mallorca, gan ennill yr ail wobr yng nghategori’r grŵp dawns gorau. Roedd hynny ym 1993, ac mae’r grŵp wedi dychwelyd i Mallorca sawl tro ers hynny gan ennill llu o wobrau.

Mae teithiau’r grŵp wedi cynnwys gwledydd fel Ffrainc, Iwerddon, Hwngari, y Weriniaeth Tsiec, Slofacia, Tsieina a’r Iseldiroedd. Yn 2010, teithiodd Bro Taf i Lydaw i gymryd rhan yn y Festival Interceltique de Lorient gan syfrdanu cynulleidfaoedd o 40,000 y noson yn y Stade du Moustoir

Ym mis Hydref 2012, cafodd y grŵp wahoddiad i gynrychioli Prydain mewn cystadleuaeth fyd-eang yn Ninas Cheonan, De Corea, gan ennill yr ail wobr yng nghystadleuaeth fwyaf a mwyaf blaenllaw’r calendr dawnsio gwerin. Yn dilyn y llwyddiant hwn, mae’r criw newydd ddychwelyd o’r Ŵyl Carpati hynod yn Rwmania. Ym mis Chwefror 2014, byddant yn ni’n teithio ar wahoddiad unwaith eto - y tro hwn i Oman yn y Dwyrain Canol. Maen nhw wedi mynd ymhell y tu hwnt i’w nod wreiddiol, ac wedi hoelio enw Cymru a dawnsio Cymreig yn gadarn ar fap dawnsio gwerin traddodiadol y byd.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Dawnswyr Bro Taf

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni