Côr Ysgol Gynradd Mount Stuart

Mae Ysgol Gynradd Mount Stuart yng nghanol Bae Caerdydd, ardal sy’n datblygu’n gyflym yn y brifddinas. Mae’r ysgol yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn croesawu plant a theuluoedd o gymuned amlddiwylliannol Butetown ers blynyddoedd. Mae’r ysgol yn hyrwyddo ac yn elwa ar y partneriaethau cadarn gyda rhieni a’r gymuned leol. Mae hefyd yn elwa ar gysylltiadau â phrosiectau busnes a mentrau Bae Caerdydd ac amwynderau lleol. Mae hyn yn arwain at amrediad eang o brofiadau cyffrous ac ysgogol i’r disgyblion.

Mae Côr Ysgol Gynradd Mount Stuart yn bodoli ers amryw o flynyddoedd bellach ac mae’r plant wedi mwynhau perfformio mewn digwyddiadau mawreddog yn Neuadd Dewi Sant a Chanolfan y Mileniwm. Maen nhw hefyd yn perfformio’n rheolaidd yn y gymuned leol, i breswylwyr cartrefi gofal lleol a gellir eu gweld yn aml yn canu yng Nghei’r Forforwyn ym Mae Caerdydd. Mae’r côr yn denu bechgyn a merched o amrediad o oedrannau, galluoedd a diwylliannau. Maen nhw’n mwynhau canu repertoire eang : caneuon Cymreig, caneuon adnabyddus poblogaidd a cherddoriaeth o amrywiaeth o wahanol ddiwylliannau a thraddodiadau o bob cwr o’r byd.

G: mountstuart.cardiff.sch.uk

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Côr Ysgol Gynradd Mount Stuart

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni