Cerys Matthews

cerys matthews (Medium)

Cantores a chyfansoddwraig, offerynnydd amryddawn, awdures a darlledwraig yw Cerys. Enillodd ei sioe gerddoriaeth fore Sul ar BBC 6 Music y fedal aur yng ngwobrau Academi Radio Sony eleni. Mae’n gyflwynydd rheolaidd ar The One Show, The Culture Show ac mae’n ymddangos gyda Tom Jones ar The Voice hefyd.

Ers pan oedd yn blentyn, mae Cerys wedi bod yn cronni, yn canu ac yn chwarae caneuon traddodiadol o Gymru, Iwerddon, yr Alban a Lloegr, ac mae hi bellach yn eu rhannu â chynulleidfaoedd ar draws y byd i gyd. Mae hi’n dal i fod yn frwd dros gasglu caneuon o bedwar ban byd.

Mae gan Cerys golofn yn ‘Songlines’ sef y cylchgrawn mwyaf blaenllaw ym maes cerddoriaeth y Byd, mae’n ysgrifennu adroddiadau ac erthyglau ar gyfer The Guardian, The Times a Grazia, ac mae hi wedi ysgrifennu cyfrol o straeon plant dan y teitl 'Tales From The Deep'. Caiff y llyfr nesaf yn y gyfres, 'Gelert, A Man's Best Friend', ei gyhoeddi yn 2013.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Penguin y gyfrol 'Hook, Line and Singer', sef casgliad Cerys o glasuron i gydganu iddynt, ynghyd â straeon personol a hanes y caneuon. Ymhlith y caneuon mae 'Let's Go Fly A Kite', 'Oh Susannah,' a’r 'Tra, La, La Song'.

Perfformiodd Cerys yng ngwyliau Ynys Wyth a’r Gelli Gandryll yn 2012. Yn y Gelli, perfformiodd sioe deyrnged i Woody Guthrie, a chydweithiodd ag artistiaid fel Arun Ghosh, Tunde Jegede, Attab Haddad, Frank Moon a Chôr Bwlgaradd Llundain. Yn 2012 hefyd, chwaraeodd gerddoriaeth o ‘TIR’ sef ei chasgliad clodfawr a phoblogaidd o ganeuon traddodiadol Cymreig, gyda Ballet Cymru, a phinacl y cyfan oedd sioe arbennig yn Sadler’s Wells, ac enwebiad ar gyfer Gwobrau Adolygwyr y Theatr yn 2012.

Bydd Cerys yn cyflwyno ac yn perfformio yn Proms y BBC eleni. Bydd rhai o’r cerddorion a ddewiswyd ar gyfer Cyngerdd Agoriadol WOMEX 13 yn ymuno â hi yn Prom Hwyrnos y BBC yn Neuadd Albert ar 12 Awst. Bydd yn hyn rhoi cyfle i gynulleidfa’r Prom gael blas ar gerddoriaeth Cymru wrth i Gwenan Gibbard, Patrick Rimes, Mason Neely, Frank Moon ac Andy Coughlan ymuno â Cerys i godi hwyl yn y Neuadd, trwy gyflwyno hen alawon Cymreig i gynulleidfaoedd y Prom. Caiff y perfformiad ei ddarlledu’n fyw ar BBC Radio 3 ac ar BBC Radio 6 Music.

Cerys yw un o noddwyr Cymdeithas Dylan Thomas, a bydd yn un o feirniaid gwobr llên Dylan Thomas yn 2013.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Cerys Matthews

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni