Cass Meurig

Cass crwth (Small)

Cass Meurig yw un o brif grythorion ein dydd. Math o delyn fach grom ganoloesol â chwe thant yw’r crwth ac mae’n bur debyg mae hi yw offeryn mwyaf esoterig Cymru. Mae hi wedi gweithio’n rhyngwladol fel unawdydd, gan chwarae mewn nifer o wyliau cerddoriaeth rhyngwladol gan gynnwys Lorient, Rudolstadt a Saint Chartier. Mae’n fedrus iawn wrth ganu’r ffidil hefyd, gan arbenigo mewn cerddoriaeth draddodiadol ac mae hi wedi perfformio gyda’r bandiau Cymreig, Fernhill a Pigyn Clust, ac yn fwy diweddar, mewn deuawd gyda’r gitarydd Nial Cain. Yn 2004 rhyddhaodd ‘Crwth’, sef albwm solo o gerddoriaeth Gymreig ar y crwth ar y label blaenllaw fflach:tradd. Aeth ymlaen wedyn i ryddhau dau albwm ar y cyd â Nial Cain, ‘Deuawd’ (2009) ac ‘Oes i Oes’ (2013). Denodd pob un o’r tri adolygiadau gwresog ac amser ar Radio Cymru, Radio 3 a rhaglenni dramor. Yn ogystal, mae hi wedi perfformio ar nifer o albymau o waith Fernhill, Pigyn Clust, a Gorwel a Fiona Owen, ac wedi perfformio fel cerddor sesiwn ar gyfer nifer o artistiaid Cymreig eraill gan gynnwys Gwyneth Glyn, ac yn fwy diweddar, Cerys Matthews. Mae Cass wedi cyhoeddi llyfr o alawon y ddeunawfed ganrif i’r ffidil, ac amryw o erthyglau ymchwil ar y pwnc. Mae Cass yn byw yn y Bala gyda’i gŵr a’i thri phlentyn erbyn hyn, ac mae’n cymryd seibiant o berfformio ac ymchwilio er mwyn mynd ar drywydd ei galwedigaeth Gristnogol. Ei phrif ddiddordebau creadigol ar hyn o bryd yw adrodd straeon yng nghyswllt yr eglwys, a gosod salmau a llithoedd i alawon gwerin Cymreig.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Cass Meurig

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni