Gorwelion : Horizons

PinkGorwelionHorizons

Datblygwyd y bartneriaeth Gorwelion cyn WOMEX 13, Caerdydd, gan ddod â Lloegr, Iwerddon, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru at ei gilydd i ddathlu ein toreth o draddodiadau a diwylliannau cerddoriaeth mewn marchnad cerddoriaeth fyd-eang.

Mae'r enw Gorwelion yn deillio o eiriau croesawgar y bardd Gwyneth Lewis ar flaen Canolfan Mileniwm Cymru, sef "Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen / In these stones horizons sing".Mae hyn yn cyfleu rhywbeth am gyd-uchelgais y bartneriaeth i ddatblygu ac ehangu gorwelion eu cerddorion.

Trwy weithio gyda'i gilydd, mae'r cenhedloedd hyn yn gallu cynorthwyo talent unigol i gyrraedd marchnadoedd rhyngwladol newydd yn well, trwy rannu adnoddau, gwybodaeth a llwyfannau. Yn ymarferol, bydd y partneriaid yn cydlynu presenoldeb mewn digwyddiadau a sioeau masnach dethol ar gyfer cerddoriaeth werin a cherddoriaeth y byd.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Gorwelion : Horizons

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni