Cofrestru

Cofrestru fel Cymrychiolydd WOMEX

Gallwch gofrestru ar gyfer WOMEX gan ddefnyddio ein pris disgownt i gynrychiolwyr y DU YMA. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i lunio eich proffil cynrychiolydd ar-lein ac yn cael ei argraffu yng nghyfeirlyfr y mynychwyr.

Unwaith y byddwn wedi gwirio eich manylion, byddwn yn anfon Côd Cofrestru Arbennig i chi ynghyd â chyfarwyddiadau pellach.

Anfonwch eich holl ymholiadau ynglŷn â Gorwelion: Horizons a WOMEX i’r bobl ganlynol.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Cofrestru

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni