Darganfod Cymru

Cipolwg ar y Wlad

"Mae Cymru yn rhyfeddod, ac yn un hudolus; mae’n bryfoclyd, yn amwys yn aml, weithiau’n cythruddo rhywun, yn ysbrydoliaeth i lawer, yn anesboniadwy i rai, ond byth bythoedd yn ddiflas, hyd yn oed i’w beirniaid llymaf."
Jan Morris, Wales, Smithsonian Folklife Festival 2009.

Mae Cymru yn rhan neilltuol o Ynysoedd Prydain, yn genedl ar wahân i’w chymdogion - Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. O ddyffrynnoedd neilltuedig i ddinasoedd prysur mae wir yn wlad o wrthgyferbyniadau. Mae ganddi threftadaeth sy’n rhychwantu’r amrywiaeth, o gyfoeth ei barddoniaeth a’i chân i ddycnwch ei hen byllau glo. I’r dwyrain, mae ei thirwedd tonnog, hardd yn ffinio â Lloegr ac i’r gorllewin mae iddi arfordir helaeth i ymfalchïo ynddo.

Mae gan Gymru un o ddiwylliannau byw hynaf Ewrop, gyda thraddodiad llenyddol a cherddorol hir a di-fwlch sy’n tarddu yn ôl i’r bumed ganrif a thu hwnt. Mae’n genedl a adeiladwyd ar gerddoriaeth, celf, chwedlau a llenyddiaeth, gydag asbri celfyddydol bywiog a ffyniannus sy’n ymestyn o lan i lan.

Newyddion

Newyddion Cerdd Cymru : Music Wales

Newyddion

Darganfod Cymru

Amdanon ni

Contact Us

Cysylltwch â ni